Výročná konferencia Projektový manažment 2009

Streda, 21.10.2009, kongresové centrum Technopol, Bratislava.
Na základe predchádzajúcej spolupráce časopis eFocus a Spoločnosť pre projektové riadenie uzatvorili strategické partnerstvo o pravidelnom organizovaní výročnej konferencie z oblasti Projektového manažmentu, reprezentatívneho odborného podujatia celoslovenského charakteru.


Cieľová skupina: vedúci pracovníci, riaditelia projektových kancelárií, projektoví manažéri, členovia projektového tímu, konzultanti

POZVÁNKA: Informácie v PDF formáte (na stiahnutie 4MB)

Organizátori: eFOCUS a SPPR

Odborní garanti: Spoločnosť pre projektové riadenie, Odborná skupina SPPR Prince2, Prípravný výbor PMI Slovakia Chapter 

Generálny partner: HP
Hlavný partner: S&T Varias
Partneri: Microsoft, MPI Consulting, Next Level Consulting, PosAm, POTIFOB, 2BCognitus

Konferenčné poplatky:

  • Kolektívni, alebo individuálni členovia SPPR: 70 EUR + DPH
  • Členovia SPPR zo štátnej a verejnej správy: 35 EUR + DPH
  • Ostatní účastnící: 99 EUR + DPH
  • Zľavnený poplatok pre štátnu, verejnú správu a školstvo (nečlenov SPPR): 50 EUR + DPH
Registrácia po 12.10.2009: k vyššie uvedeným poplatkom plus 20 EUR + DPH

Online registračný formulár (Formulár)

Program konferencie 21.10.2009

9.00 – 9.15

J. Šupšák, šéfredaktor eFocus
R. Takáč, prezident SPPR
Ľ. Slocík, predseda prípravného výboru PMI Slovakia Chapter


Keynote: Riadenie projektov v súčasnosti - výzvy a príležitosti
9.15 -9.45

Aké aktuálne sú výzvy a príležitosti riadenia projektov? Ešte nedávno si mohli firmy dovoliť predĺžiť projekt (kvôli zlému riadeniu alebo z iných dôvodov) o niekoľko týždňov, mesiacov či dokonca rokov, investovať doňho oveľa viac, ako pôvodne plánovali atď. V súčasnosti je riziko, že zle riadený projekt firmu „položí“, oveľa ťažšie je dostať sa k „náhradným“ zákazkám, dodatočnému kapitálu atď. Aby sme toto riziko obmedzili, je nutné oveľa dôslednejšie ako v minulosti dodržiavať štandardy a best practices projektového riadenia. Súčasne treba ísť dopredu, nedržať sa iba v zabehaných koľajach, ale oboznamovať sa s novými a inovovanými postupmi i metódami v oblasti projektového riadenia aj mimo neho a vhodným spôsobom ich využívať. Dnešok zároveň ponuka príležitosti tým, ktorí sú pripravení na zmenu. Každá kríza sa raz skončí – a o tom, akí víťazi a porazení z nej vyjdú, rozhodujú organizácie tým, čo a ako robia či nerobia v súčasnosti…

Ing. Štefan Ondek, PMP, CIPM/CSPM, PRINCE2 Registered Practioner & Accredited Trainer
PRINCE2 verzia 2009
10.05 - 10.25

Prezentácia je zameraná na aktuálne vydanie revidovanej metodiky riadenia projektov PRINCE2 (Project IN Controlled Environment), ktorá bola oficiálne uvedená 16, júna 2009. Tento celosvetovo akceptovaný štandard pre riadenie projektov sa dožil práve v roku 2009 úctyhodného veku 20 rokov, pokiaľ nebudeme brať do úvahy predchádzajúce verzie označované ako metodika riadenia projektov PROMPT. Súčasná verzia sa odlišuje od predchádzajúcej verzie z roku 2005 vo viacerých oblastiach, ale cieľ autorov udržať kontinuitu medzi jednotlivými publikáciami bol v zásade dodržaný. Autori sa vo svojej prezentácii zameriavajú práve na identifikáciu a stručnú charakteristiku týchto odlišností a ich praktický dopad na riadenie projektu, resp. projektov podľa metodiky PRINCE2.

Róbert Kormaňák, koordinátor odbornej skupiny PRINCE2 pri SPPR
Andrej Cibulka, senior projektový manažér, Logica Slovensko
Riadenie projektov a multiprojektov v praxi metódou kritickej reťaze
10.45 - 11.05

Príspevok sa zaoberá súborom praktických skúseností konzultantov firmy KOPEX, spol. s r.o. z aplikácií Projektového riadenia metódou kritickej reťaze (Critical Chain) vo vybraných firmách na Slovensku. Je zameraný na problémy, kvôli ktorým nemusí byť riadenie projektov vo firme úspešné, aj na tipy, pomáhajúce úspešnej implementácii.

Ing. Juraj Haluška, PhD, riaditeľ konzultačno-poradenskej firmy KOPEX*
Strategické plánovanie rozvoja projektového riadenia v organizáciách
11.05 - 11.25

Dosiahnutie vynikajúcej úrovne v projektovom riadení nie je možné bez strategického plánovania jeho rozvoja. K tomu môžu prispieť tzv. modely zrelosti projektového riadenia. Popisujú rôzne úrovne alebo fázy rozvoja projektového riadenia od najnižšej po najvyššiu a nástroje hodnotenia toho, akú úroveň organizácia momentálne dosahuje. Na základe toho je možné naplánovať strategický rozvoj projektového riadenia a potom pravidelne merať aký progres sa dosiahol. Prednáška bude zameraná na dva modely zrelosti, a to OPM3 (štandard PMI) a P3M3 (štandard OCG).

Ing. Jaroslav Prokop, PhD.
Trendy v projektovom riadení 2010 - 2015
13.00 - 13.30

V súčasnosti sa projektové riadenie používa v širokej miere v rôznych oblastiach a činnostiach. Projektové riadenie patrí medzi rýchlo sa rozvíjajúce metódy, pretože v dnešnom turbulentnom svete poskytuje potrebnú flexibilitu pri riadení úloh. Projektové riadenie sa používa pre rôzne typy projektov, od stavebných cez vývojovo-výskumné projekty až po také, ktorých cieľom je napríklad víťazstvo vo voľbách. Prezentácia na základe trendov a medzinárodných prieskumov načrtáva budúci rozvoj projektového riadenia. Pre mnohých odborníkov na projektové riadenie je dôležité zodpovedať otázku či profesia projektový manažér nestratí v ďalších rokoch na aktuálnosti? Aké sú teda očakávané trendy v projektovom riadení do roku 2015?

Ing. Rudolf Christopher Takáč
Projektové riadenie vo virtuálnom prostredí
13.30 - 13.50

Rozvoj informačných a komunikačných technológií spolu s globalizačnými trendmi priniesol a umožnil zvýšenú mieru spolupráce geograficky vzdialených ľudí. V oblasti riadenia IT projektov, je bežným javom tím zložený z členov pracujúcich po celom svete, rôznych národností a kultúr. Tento typ spolupráce vyžaduje špecifický prístup ku komunikácii, motivácii, koordinácii projektového tímu a aj metodike riadenia projektu, vývoja a implementácie. Prednáška predstavuje zhrnutie skúseností s riadením projektových tímov vo virtuálnom prostredí.

Miloš Molnár, Manager, Risk and Perfomance Services KPMG Slovensko*
Riadenie projektov v prostredí štátnej správy
13.50 - 14.10

Riadenie projektov v štátnej správe má v porovnaní so súkromným sektorom niektoré svoje osobitosti a zvláštnosti, ktoré rozoberie táto prednáška. Zároveň predstaví štandardizovanú Metodiku riadenia projektov pre štátnu správu (MRP) (customizácia PRINCE2, best practicess, as-if analýza). Prinesie praktické skúsenosti s riadením projektov v štátnej správe – simuláciu životného cyklu projektu realizovaného v štátnej správe, lessons learned z realizácie týchto projektov.

Miroslav Sprušanský, Capgemini Slovensko
PROMET – Adaptácia PRINCE2 pre systémového integrátora
14.10 -
14.30

PROMET – Adaptácia PRINCE2 pre systémového integrátora

Ivan Trepáč, Head of Business Consulting, S&T Varias
Vytváranie úspešných projektových tímov – ako ich budovať, ako predchádzať ich zlyhaniu
14.30 - 14.50

Vytváranie úspešných projektových tímov – ako ich budovať, ako predchádzať ich zlyhaniu

Jan Stejskal, špecialista na produktivitu, kreativitu a morálku v tímovej práci, Belbin CS
Panelová diskusia: Riadenie projektov v praxi - realita verzus očakávania
15.10 - 16.10
1. Štefan Ondek
2. Rudolf Christopher Takáč
3. J. Stejskal, Belbin CS
4. Valent Gura, HP EDS Country Manager
5. Peter Kucer, Country General Manager S&T Varias.
6. Miloš Molnár, KPMG Slovensko
7. vedúci projektový manažér zo štátnej správy
Moderátor: Ing. Peter Horňák, PMP
16:10 Tombola, Záver konferencie

Sprievodným podujatím je predkonferenčný workshop Prince2 organizovaný dňa 20.10. 2009 Spoločnosťou pre projektové riadenie. Viac informácii tu.

 

Nadchádzajúce podujatia

There are no up-coming events

Prihlásenie