Logo kolektívneho člena SPPR

Na tejto linke v sekcii Download/dokumenty je uverejnené logo kolektívneho člena SPPR, ktoré môžu členovia SPPR uverejňovať na svoje propagačné materiály.

Prihlásenie

 21st Century projects