IPMA webinár

Free webinar for all potential applicants of the IPMA Project Excellence Award 2016 and everyone interested in the Project Excellence Model.

 

http://us3.campaign-archive2.com/?u=2ada6099d546fc140aa7f7efc&id=f83300ec58&e=589493878f

Projekty 21. storočia - POZVÁNKA

Vážení priatelia/partneri,

 

touto cestou si vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár “Projekty 21. storočia – Je riadenie projektov exaktnou vedou?”. Podujatie je primárne zamerané na štandardy, metodiky a postupy pre riadenie projektov. Koná sa vo štvrtok, 11.2.2016 v čase 08:00 – 13:00.

 

Viac info na našej stránke: http://www.21centuryprojects.eu/index.html

 

 

Webinar invitation: The Growing Popularity of Digital Kanban Boards

Webinar invitation: The Growing Popularity of Digital Kanban Boards <http://more.projectplace.com/z01E3ny000eIsuTbFfo0V00>

The Growing Popularity of Digital Kanban Boards Welcome to our free webinar and learn about the benefits of using Kanban boards.

 

The use of visual management software tools for collaborative planning, such as Kanban, is rapidly gaining headway in all types of organizations; from manufacturing and software development sectors to white-collar and service sectors, such as healthcare, marketing, HR and law.

 

• How can one explain the spread and adoption of these visual tools?

• How can digital Kanban boards help you and your organization achieve greater success?

 

 

Date: 20th January

Time: 10.00-11.00 CET (including 15 minutes Q&A)

 

Speaker: Maria Nordborg, Director Customer Experience at Projectplace by Planview

SPPR v horách

V dňoch 16. až 18. októbra 2015 sa pod vedením SPPR uskutočnil  ďalší ročník spoločensko-športového stretnutia sympatizantov projektového riadenia na Slovensku.

Organizačné zabezpečenie a výber turistickej trasy riadil pán Ivan Matušek dlhoročný člen výboru SPPR a skúsený horský vodca. Trasa v pohorí Roháčov bola náročná a dobre preverila súdržnosť a odolnosť všetkých členov tejto SPPR výpravy.

Ďakujeme Ivanovi a tiež koordinátorke Alexandre za výnimočný a skutočne neopakovateľný zážitok.

Nadchádzajúce podujatia

There are no up-coming events

Prihlásenie