Oficiálny slovník Prince2

S radosťou si Vás dovoľujeme informovať, že anglicko-slovenský výkladový slovník terminológie PRINCE2: 2009 (PRINCE2 Glossary) preložený tímom dobrovoľníkov z Odbornej skupiny SPPR-PRINCE2 bol uznaný APM Group ako oficiálny.


Pri práci s metodikou PRINCE2 Vám odporúčame používať v ňom obsiahnutú terminológiu, aby bola zachovaná výrazová jednota. Slovník je dostupný na stiahnutie v pdf formáte.

Nadchádzajúce podujatia

There are no up-coming events

Prihlásenie