Konzultačný deň - Trendy v riadení projektov, programov a portfólií

Vážení členovia SPPR, dňa 16.02.2012 sa v Bratislave: Hotel CHOPIN uskutoční 11. konzultačný deň SPPR na tému: Trendy v riadení projektov, programov a portfólií.


Prednášku pre Vás pripravil p. Július Tomka - člen výboru SPPR - koordinátor odborných skupín SPPR. Váš záujem nám prosím oznámte najneskôr do 02.02.2012 na adresu sppr@sppr.sk (pani Samáková - sekretariát SPPR).

 

Na konzultačných dňoch sa zúčastňuje spravidla 20 – 25 účastníkov (trvanie je cca 2 hodiny). Pre členov je vstup na konzultačný deň SPPR bezplatný.

 

Nadchádzajúce podujatia

There are no up-coming events

Prihlásenie