Profil združenia

Vitajte na strankach SPPR

Čo je SPPR

Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR) je štatutárne a právne nezisková organizácia a je dobrovoľným profesným spoločenstvom fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa projektovým riadením.
Základné dokumenty, upravujúce činnosť SPPR sú Stanovy SPPR a Pravidlá hospodárenia SPPR. Hlavným orgánom SPPR je valné zhromaždenie členov. Výkonné riadenie zabezpečuje prezident SPPR a výbor SPPR. Prezident a predseda výboru sú tiež štatutárnymi zástupcami spoločnosti.

Súčasným prezidentom SPPR je Ing. Silvia Drahošová

Zloženie výboru SPPR je nasledovné:

 1. Ing. Silvia Drahošová,
 2. Ing. Peter Jaszberényi (predseda),
 3. doc. Ing. Zora Petráková, PhD.,
 4. Ing. Peter Sochna,
 5. Ing. Rudolf Christopher Takáč,
 6. Ing. Martin Fugger.

Ciele a pôsobnosť SPPR

 • všestranná podpora profesionálneho rozvoja projektového riadenia
 • zvyšovanie kvalifikácie
 • výmena informácií a skúseností
 • certifikačný proces
 • podpora pri zavádzaní softwarových systémov
 • poradenská a konzultačná činnosť

Členská základňa SPPR

Členom SPPR sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi spoločnosti a súhlasí s jej stanovami a etickým kódexom.

Členovia Spoločnosti pre projektové riadenie si uvedomujú význam projektového riadenia a okrem toho, že ho využívajú vo svojej činnosti, sa prostredníctvom SPPR snažia o jeho rozvoj na Slovensku.

Aktuálny zoznam členov SPPR je verejne dostupný.


Medzinárodná spolupráca

Spoločnosť pre projektové riadenie veľmi úzko spolupracuje s najvýznamnejšími medzinárodnými organizáciami a asociámi v oblasti projektového riadenia (napr IPMA, PMI, APMG, SPR, SENET.)


Prihlásenie