Profil združenia

Vitajte na strankach SPPR

Čo je SPPR

Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR) je štatutárne a právne nezisková organizácia a je dobrovoľným profesným spoločenstvom fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa projektovým riadením.
Základné dokumenty, upravujúce činnosť SPPR sú Stanovy SPPR a Pravidlá hospodárenia SPPR. Hlavným orgánom SPPR je valné zhromaždenie členov. Výkonné riadenie zabezpečuje prezident SPPR a výbor SPPR. Prezident a predseda výboru sú tiež štatutárnymi zástupcami spoločnosti.

Súčasným prezidentom SPPR je Ing. Silvia Drahošová

Zloženie výboru SPPR je nasledovné:

 1. Ing. Silvia Drahošová,
 2. Mgr. Jana Hurtová
 3. Ing. Peter Jaszberényi (predseda),
 4. Mgr. Zdeno Jašek,
 5. doc. Ing. Zora Petráková, PhD.,
 6. Ing. Peter Sochna,
 7. Ing. Rudolf Christopher Takáč.

Ciele a pôsobnosť SPPR

 • všestranná podpora profesionálneho rozvoja projektového riadenia
 • zvyšovanie kvalifikácie
 • výmena informácií a skúseností
 • certifikačný proces
 • podpora pri zavádzaní softwarových systémov
 • poradenská a konzultačná činnosť

Členská základňa SPPR

Členom SPPR sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi spoločnosti a súhlasí s jej stanovami a etickým kódexom.

Členovia Spoločnosti pre projektové riadenie si uvedomujú význam projektového riadenia a okrem toho, že ho využívajú vo svojej činnosti, sa prostredníctvom SPPR snažia o jeho rozvoj na Slovensku.

Aktuálny zoznam členov SPPR je verejne dostupný.


Medzinárodná spolupráca

Spoločnosť pre projektové riadenie veľmi úzko spolupracuje s najvýznamnejšími medzinárodnými organizáciami a asociámi v oblasti projektového riadenia (napr IPMA, PMI, APMG, SPR, SENET.)


Prihlásenie

 
 
 
 
 

wc2015