Odborné konzultácie


Odborné konzultačné dni SPPR

Odborné konzultácie organizuje SPPR pre svojich členov niekoľko krát do roka formou konzultačných dní. Každý konzultačný deň je venovaný určitej problematike z oblasti projektového riadenia.

Na konzultačnom dni prezentuje lektor danú problematiku, pričom na to využíva literatúru zakúpenú SPPR pre svojich členov. Záujemcovia môžu posielať v predstihu svoje otázky lektorovi resp. sa môžu pýtať priamo počas diskusie.

Cieľom je vzájomné odovzdávanie si skúsenosti a vedomosti medzi všetkými účastníkmi konzultačného dňa. Účasť na konzultačnom dni je určemá výlučne pre členov SPPR a je pre nich bezplatná.

Doteraz sa uskutočnilo 10 konzultačných dní.

Prihlásenie