Partneri SPPR

Tu nájdete zoznam partnerov SPPR a benefity ponúkané členom.

 

Názov Oblasť činnosti  Benefit pre SPPR
2B Cognitus

Vzdelávanie a konzulting

Poskytne zľavu na všetky kurzy z oblasti projektového riadenia, ktoré budú v ponuke 2B Cognitus počas trvania partnerskej zmluvy vo výške 10% pre individuálnych aj kolektívnych členov SPPR. Pri uplatnení nároku na zľavy 2B Cognitus overí u SPPR, či nárokovateľ je členom SPPR; nárokovateľ je povinný do objednávky uviesť „člen SPPR“
Aiten,a.s.

IT a konzulting

Poskytne pre členov SPPR zľavu 10 % z ceny na všetky svoje služby, poskytované v oblasti projektového manažmentu
Digit,s.r.o. vydávateľ časopisu eFocus

Vzdelávanie a konzulting

Vyčlení v každom čísle eFocus print a vydaní eFocus.sk stálu, pravidelnú rubriku Projektový manažment spravidla v rozsahu 2 až 3 časopiseckých strán štvrťročne, ktorú bude pripravovať v spolupráci SPPR. Rubrika bude slúžiť na evanjelizáciu a propagáciu projektového manažmentu formou odborných článkov, ktoré dodá SPPR. podporí odborné aktivity SPPR aj poskytnutím bezplatnej bannerovej inzercie na svojich stránkach na propagáciu podujatí SPPR (bannery dodá SPPR)
Eurostav Stavebníctvo, vydavateľstvo Publikovanie informácií o podujatiach SPPR súvisiacich so stavebníctvom.
FBE Bratislava, s.r.o Vzdelávanie a konzulting Poskytne zľavu na kurzoch s tematikou riadenia projektov realizovaných v Slovenskej republike vo výške 10% pre individuálnych aj kolektívnych členov SPPR. Pri uplatnení nároku na zľavy FBE overí u SPPR, či nárokovateľ je členom SPPR; nárokovateľ je povinný do objednávky uviesť „so zľavou pre člena SPPR“.
Garant Partner plus, s.r.o.

Vzdelávanie a konzulting

Poskytne zľavu na všetky kurzy z oblasti projektového riadenia, ktoré budú v ponuke GPP počas trvania partnerskej zmluvy vo výške 10% pre individuálnych aj kolektívnych členov SPPR. Pri uplatnení nároku na zľavy GPP overí u SPPR, či nárokovateľ je členom SPPR; nárokovateľ je povinný do objednávky uviesť „člen SPPR“
Grada Slovakia, s.r.o.

Vydavateľstvo

viď zoznam publikácií GRADA
Poskytne pre členov SPPR zľavu 15 % z ceny na všetky svoje tituly pri nákupe cez http://www.grada.sk/(pri uplatnení nároku na túto zľavu GRADA overí u SPPR, či nárokovateľ je členom SPPR, nárokovateľ uvedie „člen SPPR“ do objednávky)
INBOX SK, s.r.o. Vzdelávanie a konzulting Poskytne zľavu na svojich školeniach súvisiacich s projektovým manažmentom vo výške 10% pre individuálnych aj kolektívnych členov SPPR. Pri uplatnení nároku na zľavy INBOX overí u SPPR, či nárokovateľ je členom SPPR; nárokovateľ je povinný do objednávky uviesť „člen SPPR“
next  level consulting

Vzdelávanie a konzulting

 

Ponúka 10% zľavu pri príprave na certifikáciu IPMA, PMI a PRINCE2 ako aj ostatných školeniach; nárokovateľ je povinný do objednávky uviesť „člen SPPR

Symphera, s.r.o.

Vzdelávanie a konzulting

Poskytne zľavu na svojich školeniach súvisiacich s projektovým manažmentom vo výške 10% pre individuálnych aj kolektívnych členov SPPR. Pri uplatnení nároku na zľavy Symphera overí u SPPR, či nárokovateľ je členom SPPR; nárokovateľ je povinný do objednávky uviesť „člen SPPR“

Prihlásenie