PM certifikácia - termíny

 

Termíny certifikačných kôl PM 2015

Certifikačné kolo Uzávierka Typ kola Stav
20. február 16.01.2015 Certifikačné kolo Ukončené
25. - 26. február
21.01.2015 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Ukončené
20. marec 13.02.2015 Certifikačné kolo Ukončené
25. - 26. marec
18.02.2015 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Ukončené
27. marec 20.02.2015 Certifikačné kolo Ukončené
29. - 30. apríl
25.03.2015 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Ukončené
21. - 22. máj 16.04.2015 Certifikačné kolo Rezervované
27. - 28. máj
22.04.2015 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Pripravované
24. - 25. jún 31.05.2015 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Pripravované

 

Termíny certifikácie IPMA pre PM konzultantov 2015

15. - 16. apríl
                  Certifikácia IPMA pre PM konzultantov
Ukončené
10. - 11. jún
  Certifikácia IPMA pre PM konzultantov Pripravované

 

 

Prihlásenie

 
 
 
 
 

wc2015