PM certifikácia - termíny

 


Termíny certifikačných kôl PM 2016 1. polrok

Certifikačné kolo Uzávierka Typ kola Stav
25. - 26. február 21.01.2016 Certifikačné kolo
Ukončené
30. - 31. macer
24.02.2016 Certifikačné kolo Pripravované
28. - 29. apríl
24.03.2016 Certifikačné kolo
Pripravované
26. - 27. máj
21.04.2016 Certifikačné kolo Pripravované
23. - 24. jún
19.05.2016 Certifikačné kolo
Pripravované

 SPPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov certifikačných kôl. Prihlásených uchádzačov budeme v takom prípade informovať.

 

 

Prihlásenie