PM certifikácia - termíny

 

Termíny certifikačných kôl PM 2015

Certifikačné kolo Uzávierka Typ kola Stav
25. - 26. február
21.1.2015 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Pripravované
25. - 26. marec
18.02.2015 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Pripravované
29. - 30. apríl
25.03.2015 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Pripravované
27. - 28. máj
22.04.2015 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Pripravované
24. - 25. jún
20.05.2015 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Pripravované

Termíny certifikácie IPMA pre PM konzultantov 2015

15. - 16. apríl
                  Certifikácia IPMA pre PM konzultantov
Pripravované
10. - 11. jún
  Certifikácia IPMA pre PM konzultantov Pripravované

Prihlásenie

 21st Century projects