PM certifikácia - termíny

 

Termíny certifikačných kôl PM 2015 2. polrok

Certifikačné kolo Uzávierka Typ kola Stav
1. - 2. október
27.08.2015 Certifikačné kolo Pripravované
15. október 10.09.2015 Certifikačné kolo len pre IPMA stupeň D Pripravované
29. - 30. október 24.09.2015 Certifikačné kolo
Pripravované
12. - 13. november
8.10.2015 Certifikačné kolo Pripravované
26. - 27. november
22.10.2015 Certifikačné kolo Pripravované

Termíny certifikačných kôl PM 2015 1. polrok

Certifikačné kolo Uzávierka Typ kola Stav
20. február 16.01.2015 Certifikačné kolo len pre IPMA stupeň D
Ukončené
25. - 26. február
21.01.2015 Certifikačné kolo Ukončené
20. marec 13.02.2015 Certifikačné kolo len pre IPMA stupeň D
Ukončené
25. - 26. marec
18.02.2015 Certifikačné kolo Ukončené
27. marec 20.02.2015 Certifikačné kolo len pre IPMA stupeň D
Ukončené
29. - 30. apríl
25.03.2015 Certifikačné kolo Ukončené
21. - 22. máj 16.04.2015 Certifikačné kolo Ukončené
27. - 28. máj
22.04.2015 Certifikačné kolo Ukončené
24. - 25. jún 31.05.2015 Certifikačné kolo Ukončené

 

Termíny certifikácie IPMA pre PM konzultantov 2015

15. - 16. apríl
                  Certifikácia IPMA pre PM konzultantov
Ukončené
10. - 11. jún
  Certifikácia IPMA pre PM konzultantov Ukončené

 

 

Prihlásenie

 
 
 
 
 

wc2015