PM certifikácia - termíny

 

Termíny certifikačných kôl 2014

Certifikačné kolo Uzávierka Typ kola Stav
22. - 23. január 18.12.2013 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Ukončené
26. - 27. február
22.01.2014 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Ukončené
26. - 27. marec
19.02.2014 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Ukončené
23. - 24. apríl
19.03.2014 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Ukončené
21. - 22. máj
16.04.2014 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Ukončené
25. - 26. jún
21.05.2014 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Ukončené
24. - 25. september
20.08.2014 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Ukončené
29. - 30. október
24.09.2014 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Plánované
26. - 27. november
22.10.2014 Otvorené certifikačné kolo pre verejnosť Pripravované

Prihlásenie