PM certifikácia - termíny

 

Termíny certifikačných kôl PM 2015 2. polrok

Certifikačné kolo Uzávierka Typ kola Stav
18. september 14.9.2015 Certifikačné kolo Ukončené
1. - 2. október
27.08.2015 Certifikačné kolo Ukončené
15. október 10.09.2015 Certifikačné kolo len pre IPMA stupeň D Ukončené
29. - 30. október 24.09.2015 Certifikačné kolo
Pripravované
12. - 13. november
8.10.2015 Certifikačné kolo Pripravované
26. - 27. november
22.10.2015 Certifikačné kolo Pripravované

Termíny certifikačných kôl PM 2016 1. polrok

Certifikačné kolo Uzávierka Typ kola Stav
25. - 26. február 21.01.2016 Certifikačné kolo
Pripravované
30. - 31. macer
24.02.2016 Certifikačné kolo Pripravované
28. - 29. apríl
24.03.2016 Certifikačné kolo
Pripravované
26. - 27. máj
21.04.2016 Certifikačné kolo Pripravované
23. - 24. jún
19.05.2016 Certifikačné kolo
Pripravované

 

Termíny certifikácie IPMA pre PM konzultantov 2015

15. - 16. apríl
                  Certifikácia IPMA pre PM konzultantov
Ukončené
10. - 11. jún
  Certifikácia IPMA pre PM konzultantov Ukončené

 

 

Prihlásenie